Tag Archives: tấm tiêu âm

Tấm tiêu âm trên thực tế hoạt động như thế nào?

tấm tiêu âm

Tấm tiêu âm là gì  Các tấm tiêu âm có thể làm chết và giảm âm thanh ở nhiều nơi. Có nhiều loại cách âm khác nhau và bạn mua loại nào phụ thuộc vào loại âm thanh bạn đang cố gắng che phủ và không gian bạn đang sử dụng nó cho mục đích gì. […]