Tag Archives: vật liệu cho nhà tiền chế

Vật liệu được sử dụng trong nhà tiền chế

vật liệu xây dựng nhà tiền chế

Nhà tiền chế (nhà lắp ghép) là loại nhà chuyên dùng mà các cấu kiện được xây dựng ngoài công trường theo các mặt cắt tiêu chuẩn để được lắp ráp và hoàn thiện tại chỗ. Là một giải pháp thay thế cho các kỹ thuật xây dựng truyền thống, đây là phương pháp xây dựng […]